PAZIŅOJUMS!

Sakarā ar plānotiem darbiem mobīlajā tīklā, ir iespējami komunikācijas zudumi jūsus iekārtām, laika periodā: No 16.11.2020 plkst. 22:00 līdz 17.11.2020 plkst. 6:00.

NOTIFICATION!

Due to the planned works in the mobile network, communication losses to your equipment are possible in the period of time: From 16.11.2020 at 22:00 till 17.11.2020 at 6:00.